Advokat Søren Olesen

 

Advokatfirmaet Søren Olesen er i dag repræsenteret med 3 selvstændigt fungerende advokatkontorer i hhv. Bogense, Søndersø og Egtved. Vores mål er at være lige ved hånden, når det gælder juridisk bistand og rådgivning og gennem en målrettet, hurtig og seriøs sagsbehandling at opnå de bedst mulige resultater for vore klienter.

Vi yder i dag bistand til en række erhvervsdrivende i små og mellemstore virksomheder, blandt andet i form af inddrivelse af nødlidende fordringer. Vi har stor erfaring i disse sager, og en positiv dialog med debitor kaster ofte positive resultater af sig. Vores samarbejde med andre advokatfirmaer muliggør en hurtig og effektiv inkasso også udenfor vor egen retskreds.

Hos os er det et mål i sig selv at have den direkte kontakt til klienten, på den måde sikres den bedst mulige kommunikation og den der har sagen kender herved klienten bedst. Vi står også klar med rådgivning til virksomhedens inddrivelsespolitik, således at inddrivelse af udestående fordringer allerede i virksomheden startes rigtigt op og med den fornødne procedure sikre mest effektivt både i virksomheden, men også til gavn for den senere inkassoproces.

Vores anvendelse af Debitor Registret i det daglige:


Hos advokatfirmaet Søren Olesen anvender vi i stort omfang mulighederne i Debitor Registret. Når vi modtager nye sager tjekker vi i registret, om debitor allerede er registreret, hvilket i nogle tilfælde kan føre til en genvurdering af sagen og dens inddrivelsesmuligheder. Vi anbefaler også, at vi registrerer alle debitorer, der opfylder kravene for at blive registreret, således at yderligere gældsætning besværliggøres hos debitor. Der er ingen tvivl om, at Debitor Registret i dag er så bredt anvendt, at det har effekt at registrere debitorerne her.
Vi har hos Advokatfirmaet Søren Olesen blandt andet oplevet et godt og konstruktivt samarbejde med Debitor Registret i forbindelse med vores optimering af anvendelsen af registrering af dårlige betalere.