Regler for indberetning

Debitor Registret indeholder både virksomheder og private skyldnere. For at blive indberettet til Debitor Registret skal der være tale om en samlet gæld på min. 1.000 kr. og der skal foreligge gyldig dokumentation for gælden.
 

Gyldig dokumentation kan være en af følgende:

1. Frivilligt forlig (skyldnererklæring), hvor debitor skriftligt har erkendt skylden
2. Dom, der fastsætter at debitor skylder det pågældende beløb
3. Fogedsag, hvor det forsøges at gøre udlæg i debitors eventuelle aktiver.
 
Når vi har modtaget en indberetning i Debitor Registret, vil der automatisk blive udsendt en registreringsmeddelelse til skyldner, så man som skyldner kan se, hvem der har indberettet, hvad der er indberettet, og hvordan man kan blive slettet fra registret igen.
 

Hvem kan indberette?

Alle virksomheder kan indberette til Debitor Registret. Det sker i praksis via deres inkassopartner. For at sikre at alle vilkår fra Datatilsynet overholdes, skal en registrant, der ønsker at indberette til os underskrive vores certificeringsbetingelser. De går bl.a. ud på, at registranten forpligter sig til løbende at opdatere alle indberetninger, samt til enhver tid at sikre, at der er den fornødne dokumentation tilstede for at indberette en skyldner.
 
Virksomheder underlagt Finanstilsynet og offentlige myndigheder kan indberette på egne vegne.