Valdal Advokatfirma

Valdal Advokatfirma er grundlagt i 1937 og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere, heraf 11 jurister. Firmaets mål er at yde værdiskabende rådgivning af høj faglig og etisk karakter.

Firmaet rådgiver inden for en stor del af de retsområder, der berører private og erhvervsdrivende, herunder særligt vedrørende generelle erhvervsforhold, selskabsret, generationsskifter, insolvensret, rekonstruktioner, overdragelse af fast ejendom, byggesager, ansættelsesforhold samt behandling af retssager, gældssaneringer og dødsboer.

Firmaets inkassoafdeling inkasserer tilgodehavender for såvel store virksomheder som mindre erhvervsdrivende og private. Inkassoarbejdet udføres landsdækkende og omfatter hele sagens forløb fra den indledende påkravsskrivelse til inddrivelse ved fogedrettens hjælp tillige med administration af afviklingsordninger.
Inkassosagerne behandles i overensstemmelse med de strenge krav til kompetence og kvalitet, som er fastsat af foreningen Danske INKASSOadvokater.

Samarbejde med debitorregistret:

Valdal Advokatfirma indberetter elektronisk på vegne af vore klienter dårlige skyldnere til Debitor Registret, både via vort eget edb-system, tillige på Debitor Registrets hjemmeside. Vore medarbejdere kan let se indberetningen på sagskortet i vore edb-systemer, idet vi automatisk får elektroniske opdateringer.

Vi har fra Debitor Registret modtaget god instruktion og undervisning af vore medarbejdere på vor adresse samt efterfølgende haft mulighed for løbende opdateringsmøder.

Debitor Registret yder efter vor opfattelse en hurtig og kompetent problemløsning på akutte spørgsmål angående problemer ved indberetninger, ligesom de giver gode råd og vejledning til forbedrede procedurer.

Efter vort møde med medarbejdere fra Debitor Registret, har vi det sidste ½ år indberettet ca. 2.500 sager problemfrit. En yderligere fordel er, at vi let selv kan foretage rettelser, ligesom vi kan selv kan genudskrive tidligere fremsendt dokumentation direkte fra nettet. Endvidere anvender vi Debitor Registrets CPR overvågning, hvorved vi kan se debitors aktuelle adresse.