Finansiel sektor

Det er muligt, at indberettte fogedsager på såvel privat, enkeltmandsvirksomheder samt selskaber.

 

Certificering
For virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet tillades det, at man kan indberette direkte til Debitor Registret uden at skulle fremsende indberetningsgrundlag. Læs om reglerne for indberetning af finansielle fordringer her. For at blive tilsluttet Debitor Registret kræves en certificering, som dækker indberetning af egne sager direkte til registret samt søgning af kreditoplysninger. Indberetning til og søgning i registret kan ske fra vores website eller fra eget forretningssystem via vores webservice. Certificering giver derudover tilladelse til at anvende Debitor Registrets logo på virksomhedens brevpapir samt i markedsføring af egen virksomhed. 

Ønsker virksomheden ikke at indberette direkte til vores register, kan indberetninger ligeledes ske uden beregning via dennes inkassoadvokat.

 

Det er muligt både at indberette igangværende og gamle sager (op til 5 år) til registret.