Advokater og inkassovirksomheder

Vi har fjernet de barrierer, der tidligere forhindrede inkassosager i at blive indberettet. For dig betyder det:
  • Du kan indberette for alle dine kunder uanset om kunden har et abonnement hos os.
  • En registrering kan kun slettes af dig. Det sikrer dig fuldstændig kontrol over inkassosagen.
  • Indberetning og sletning sker 100 % papirløst. Nemt, enkelt, sikkert.
  • Indberetning og sletning sker online. 
  • Indberetning sker gennem et af de 5 forretningssystemer vi har opkobling til eller 100 % automatiseret via direkte opkobling (webservice).
  • Registreringsmeddelelsen genererer vi automatisk via vores system, så du kan sende den inden 3 uger efter registreringen. Det gør at du kan bruge registreringsmeddelelsen som en del af dit inkassoforløb og inddrivelsen sker 100 % i dit regi.
  • Det er muligt at indberette "ældre" sager, selvom de er indberettet til et andet skyldnerregister. Analyser viser, at skyldneres betalingsevne ændres markant i løbet af en periode på 5 år.