Hvordan bliver jeg slettet?

Der er flere måder at blive slettet på. Den hurtigste måde er ved at betale sin gæld. Har du spørgsmål til gælden, skal du kontakte dem, der har indberettet dig.

5 års forældelse

En indberetning til Debitor Registret vil i henhold til "Lov om behandling af personoplysninger" blive slettet efter 5 år. Det betyder ikke, at du ikke længere skylder pengene, men blot at du ikke står i vores register.

Er du eller din virksomhed registreret i Debitor Registret med mere end et skyldforhold, vil du stadigvæk være at finde i registret. Har du kun ét skyldforhold, og det bliver slettet, vil du blive slettet fuldstændig af registret.

Betaling af gæld

Den sikreste måde, at blive slettet af Debitor Registret på, er at betale sin gæld. Kreditor er nemlig via sin advokat eller inkassobureau forpligtet til straks at meddele Debitor Registret at gælden er betalt, og derved slette fordringen. Vi er i henhold til Datatilsynets sletningsfrister forpligtet til at foretage sletning af en betalt fogedsag indenfor 1 år efter fogedsagen er markeret som betalt. Drejer det sig om et frivilligt forlig, der markeres som betalt, er sletningsfristen 1 måned.

Vi vil dog som hovedregel slette registreringer, der markeres som betalt, så snart vi har modtaget oplysning herom.

Afdragsordning

Er du indberettet til Debitor Registret, og ikke har mulighed for at betale din gæld, kan én løsning være at indgå en afdragsordning med den virksomhed, du skylder penge, mod at blive slettet i Debitor Registret. Du skal dog være opmærksom på, at kreditor ikke er forpligtet til at slette dig, før gælden er helt betalt. Men de kan dog vælge at slette dig alligevel.