Presse

Denne del af vores hjemmeside henvender sig primært til journalister, som søger information om Debitor Registret, generelle samfundstendenser eller kreditoplysningsbranchen. 

Debitor Registret ønsker at fremstå som en troværdig virksomhed, og vil i den forbindelse gerne bidrage til en åben debat om de konsekvenser og muligheder et skyldnerregister giver for henholdsvis skyldnere, dansk erhvervsliv, staten og den øvrige offentlighed, så du er som journalist altid velkommen til at kontakte os.

Vi kan pga. lovmæssig beskyttelse af den enkelte skyldner aldrig udtale os om enkeltstående sager, men vil altid gerne udtale os i spørgsmål af mere generel karakter.