Mål & Strategi

Vi vil, gennem opbygningen af Danmarks mest betydningsfulde skyldnerregister, fremme sikker handel på kredit og bidrage til lønsom vækst for vores kunder.

Strategi

Det vigtigste element i vores strategi har været at fjerne alle de barrierer, der måtte være for at indberette skyldnere. Derfor er vores strategi som følger:

  • Det er gratis for virksomheder at indberette skyldnere i Debitor Registret.
  • Alle virksomheder kan, via en certificeret advokat eller inkassobureau, indberette deres skyldnere til registret. Det vil ligeledes være muligt for virksomheder underlagt Finanstilsynet og offentlige myndigheder at indberette på egne vegne.
  • Vi har udviklet integrationsløsninger til alle inkassosystemer, hvilket gør det nemt og sikkert for registranten at indberette til Registret.
  • Vi belønner alle virksomheder, som indberetter deres skyldnere til os, med lavere priser på kreditoplysninger via et loyalitetsprogram.
  • Vores prismodel tilgodeser behovene hos både de helt små virksomheder op til de største virksomheder med tusindvis af daglige KreditTjek.

Selskabets mission
Det er vores ambition som kreditoplysningsbureau aktivt at medvirke til mere tryghed mellem långiver og låntager. Vi udfordrer praksis i branchen med det formål at reducere vores kunders tab samt give flere virksomheder adgang til god kreditvurdering.

Vi baserer vores forretning på 4 grundlæggende værdier:

Trygheden, som vi giver vores kunder, baseres på en platform af valide realtime data leveret gennem 100% webteknologi, som er tilgængeligt 24/7 og understøttet af kompetente og tilgængelige medarbejdere.

Troværdighed er den følelse, vi stræber efter, at alle oplever, når de har været i kontakt med os. Vores ambition er altid at behandle vores kunder, registranter samt debitorer på en professionel og transparent måde.

Konsekvens møder debitor ved KreditStoppet efter indberetning. Først her går det op for mange, hvor generende det er ikke at kunne købe på kredit.

Nytænkning er, at vi vil hjælpe vores kunder til hurtigere og bedre beslutninger. Vi vil med flere data, nye softwareløsninger og en attraktiv prismodel gøre det muligt for både store og små virksomheder at træffe bedre kreditbeslutninger.